ČSN EN ISO 9001
Systém managementu jakosti

Norma ISO 9001 vydaná v ČR jako ČSN EN ISO 9001:2001 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka.

Norma ISO 9001 pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti, stanovit jasné pravomoce a odpovědnosti a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Soubory ke stažení:

Certifikát ISO CZ

Certifikát ISO EN

Politika kvality

 

ISO 9001 SEPAS