Tradice výroby a zpracování pěnového polystyrénu na Valašsku sahá až do roku 1967. V té době byl polystyrén poprvé zpracováván v obci Zašová pro obalovou techniku. Nové průmyslové odvětví se brzy ze Zašové začalo rozšiřovat po celém regionu, nicméně vývoj nových technologií souvisejících s výrobou a zpracováním je stále soustředěn v akciové společnosti SEPAS.

Zahájení činnosti akciové společnosti SEPAS se datuje od roku 1990, kdy byl převzat ekologický program od Městského podniku služeb ve Valašském Meziříčí.

V následujících letech došlo k rozšíření činností o sběr, recyklaci a následné zpracování recyklátu pěnového polystyrénu. Firma vyvinula technologie, které umožňují z polystyrénového odpadu vyrábět nový izolační materiál a tím řeší zároveň oblast ekologickou i ekonomickou.

 

Výroba pěnového polystyrenu SEPAS