Výroba polystyrenových bloků

Předpěněné perle dále putují do blokové formy.V uzavřeném prostoru formy se vzájemně svaří a vytvoří kompaktní blok. Po relativně krátké době na ochlazení jsou výrobky vyjmuty z formy a uskladněny před dalším zpracováním.

Polystyrenové bloky SEPAS

Schéma výrobního procesu SEPAS a.s.
Výroba polystyrenu