Předpěňování suroviny

Surovina se ohřeje ve speciálních předpěňovacích zařízeních působením páry při teplotách 80 až 100°C. Objemová hmotnost materiálu klesne přibližně z 630 kg/m3 na hodnoty 9 až 40 kg/m3.

Během tohoto procesu zvětší perle suroviny dvacetkrát až padesátkrát svůj původní objem a uvnitř každé perle vznikne buněčná struktura.

Schéma výrobního procesu SEPAS a.s.
Schéma SEPAS