Vstupní surovina pro výrobu EPS

Jako pro celou řadu jiných osvědčených plastických hmot jsou i pro pěnový polystyren základem přírodní suroviny. V praxi se dnes téměř výlučně vychází z ropy.

Základní surovinou pro výrobu pěnového polystyrenu EPS je zpěňovatelný polystyren ve formě perlí, obsahující zpravidla 6 - 7% nadouvadla (pentanu).

vzorec styrenu

Schéma výrobního procesu SEPAS a.s.
Výroba polystyrenu SEPAS