Polystyrenové výlisky
Lisované tvarovky SEPAS
 
se vyrábí na automatizovaných tvarovacích zařízeních.
Pomocí speciálních forem se polystyrén vypění na požadovaný tvar. EPS představuje v obalové technice nejlepší alternativu z hlediska nákladů, univerzálnosti a účinnosti.
 
Vlastností EPS výlisků
 
nízká tepelná vodivost
vysoká pevnost v tlaku
nízká hmotnost
hygienická nezávadnost
tvarová přizpůsobivost
recyklovatelnost
 
Využití EPS výlisků
 
Hlavní využití v obalové technice je výroba tvarovek na balení a přepravu křehkých a na otřes citlivých výrobků ( sklo, keramika, elektronika). Vzhledem k tepelně izolačním vlastnostem se polystyren používá také v potravinářském, farmaceutickém a chladírenském průmyslu a pro zájmové činnosti - akvaristika,cestování.