EPS LPM 20 (20-22 kg/m3), EPS LPM 30 (30-32 kg/m3)

(prohlášení o shodě zde ...)
   
 
Optimální použití spalitelné modely pro slévárny a modelárny, výroba maket
Možné použití -
 
Technické parametry EPS LPM
Součinitel tepelné vodivosti (W/m.K)
0,036
-
  Hraniční teploty použití trvale/krátkodobě °C
-
Stálost DS(N) %
-
-
  Stálost DS(70,-) %
-
-
Napětí v tlaku CS(10kPa) (min.)
CS(10)100
100
  Deformace DLT(1)
DLT(1)5
5
Pevnost v ohybu BS kPa (min.)
BS200
200
  Pevnost v tahu TR kPa(min.)
-
-
Odchylka tloušťky T (mm )
T1
±2
  Odchylka délky L (mm)
L1
±3(±0,6%)
Odchylka šířky W (mm)
W1
±3(±0,6%)
  Pravoúhlost S (mm/m)
S1
+5
Rovinnost P (mm/m)
P3
±10
       
 
Upozornění!
EPS LMP 20 a EPS LPM 30 jsou hořlavé hmoty bez obsahu látek snižujících hořlavost.