EPS 70 F Technický informační list (prohlášení o shodě zde ...)
  Stanovisko EPS ČR k problematice HBCD
 
Optimální použití obvodové stěny - vnitřní izolace
obvodové stěny - jádrové izolace (mezi zdí a přizdívkou)
obvodové stěny - vnější s upravenou krycí vrstvou
Možné použití šikmé střechy - pod krokve
šikmé střechy - mezi krokve
 
Technické parametry EPS 70 F
Součinitel tepelné vodivosti (W/m.K)
0,040
-
  Hraniční teploty použití trvale/krátkodobě °C
-
Stálost DS(N) %
-
-
  Stálost DS(70,-) %
-
-
Napětí v tlaku CS(10kPa) (min.)
CS(10)70
70
  Deformace DLT(1)
DLT(1)5
5
Pevnost v ohybu BS kPa (min.)
BS115
115
  Pevnost v tahu TR kPa(min.)
-
-
Odchylka tloušťky T (mm )
T1
±2
  Odchylka délky L (mm)
L1
±3(±0,6%)
Odchylka šířky W (mm)
W1
±3(±0,6%)
  Pravoúhlost S (mm/m)
S1
+5
Rovinnost P (mm/m)
P3
±10
       
 
Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor R EPS 70 F
Tloušťka T 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 200 mm 300 mm
U (W/m.K)
1,490
1,090
0,850
0,700
0,600
0,460
0,370
0,190
0,130
R(m.K/W)
0,500
0,750
0,700
1,250
1,500
2,000
2,500
5,000
7,500