EPS 50 Z Technický informační list  
  Stanovisko EPS ČR k problematice HBCD
 
Optimální použití izolace šikmých střech - mezi krokvemi a pod krokvemi
Možné použití -
 
Technické parametry EPS 50 Z
Součinitel tepelné vodivosti (W/m.K) 0,043 -   Hraniční teploty použití trvale/krátkodobě °C 70/90  
Stálost DS(N) % DS(N)5 +/- 0,5%   Stálost DS(70,-) % DS(70,-)3 +/-3
Napětí v tlaku CS(10kPa) (min.) - -   Deformace DLT(1) - -
Pevnost v ohybu BS kPa (min.) - -   Pevnost v tahu TR kPa(min.) - -
Odchylka tloušťky T (mm ) T1 ±2   Odchylka délky L (mm) L1 ±3(±0,6%)
Odchylka šířky W (mm) W1 ±3(±0,6%)   Pravoúhlost S (mm/m) S1 +5
Rovinnost P (mm/m) P3 ±10        
 
Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor R EPS 50 Z
Tloušťka T 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 200 mm 300 mm
U (W/m.K) 1,580 1,150 0,910 0,750 0,640 0,490 0,400 0,200 0,140
R(m.K/W) 0,460 0,700 0,930 1,160 1,390 1,860 2,320 4,650 6,98