EPS 100 S Technický informační list (prohlášení o shodě zde ...)
  Stanovisko EPS ČR k problematice HBCD
 
Optimální použití ploché střechy - vysoce zatížené (terasy)
podlahy - vysoce zatížené
Možné použití šikmé střechy - izolace nad krokvemi, šikmé střechy - izolace mezi krokvemi
šikmé střechy - izolace pod krokvemi, ploché střechy - podkladní vrstvy
ploché střechy - běžné zatížení, obvodové stěny - vnitřní izolace
obvodové stěny - jádrové izolace (mezi zdí a přizdívkou), podlahy - s běžným zatížením
 
Technické parametry EPS 150 S
Součinitel tepelné vodivosti (W/m.K)
0,036
-
  Hraniční teploty použití trvale/krátkodobě °C
-
Stálost DS(N) %
-
-
  Stálost DS(70,-) %
-
-
Napětí v tlaku CS(10kPa) (min.)
CS(10)150
150
  Deformace DLT(1)
DLT(1)5
5
Pevnost v ohybu BS kPa (min.)
BS250
250
  Pevnost v tahu TR kPa(min.)
-
-
Odchylka tloušťky T (mm )
T1
±2
  Odchylka délky L (mm)
L1
±3(±0,6%)
Odchylka šířky W (mm)
W1
±3(±0,6%)
  Pravoúhlost S (mm/m)
S1
+5
Rovinnost P (mm/m)
P3
±10
       
 
Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor R EPS 150 S
Tloušťka T 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 200 mm 300 mm
U (W/m.K)
1,390
1,030
0,780
0,640
0,540
0,420
0,340
0,170
0,110
R(m.K/W)
0,550
0,830
1,110
1,390
1,670
2,220
2,780
5,560
8,330