EPS 100 Z Technický informační list  
  Stanovisko EPS ČR k problematice HBCD
 
Optimální použití šikmé střechy - nad krokve
podlahy - s běžným zatížením
Možné použití šikmé střechy - pod krokve
šikmé střechy - mezi krokve
obvodové stěny - jádrové izolace (mezi zdí a přizdívkou)
obvodové stěny - vnější s upravenou krycí vrstvou
 
Technické parametry EPS 100 Z
Součinitel tepelné vodivosti (W/m.K)
0,037
-
  Hraniční teploty použití trvale/krátkodobě °C
-
Stálost DS(N) %
-
-
  Stálost DS(70,-) %
-
-
Napětí v tlaku CS(10kPa) (min.)
CS(10)100
100
  Deformace DLT(1)
DLT(1)5
5
Pevnost v ohybu BS kPa (min.)
BS150
150
  Pevnost v tahu TR kPa(min.)
-
-
Odchylka tloušťky T (mm )
T1
±2
  Odchylka délky L (mm)
L1
±3(±0,6%)
Odchylka šířky W (mm)
W1
±3(±0,6%)
  Pravoúhlost S (mm/m)
S1
+5
Rovinnost P (mm/m)
P3
±10
       
 
Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor R EPS 100 Z
Tloušťka T 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 200 mm 300 mm
U (W/m.K)
1,410
1,020
0,800
0,660
0,560
0,430
0,350
0,180
0,120
R(m.K/W)
0,540
0,810
1,080
1,350
1,620
2,160
2,700
5,400
8,110