Formátování polystyrenových bloků  
   
Provádíme formátování všech typů pěnového polystyrenu.  
   
Základní formátované rozměry:  
   
1000 mm x 500 mm x tloušťka
1000 mm x 1000 mm x tloušťka
1000 mm x 1250 mm x tloušťka
1000 mm x 2000 mm x tloušťka
1000 mm x 2500 mm x tloušťka